บุคลากรสพม.20เข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต

posted Mar 18, 2020, 8:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 18, 2020, 8:57 AM ]

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง ดร.ชูวิทย์ สิงห์โท ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ จากนั้น ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ได้มอบนโยบายการทำงาน การป้องกันไวรัส Covid-19 การบริหารงานบุคคล