สพม.20 ประชุมVedio Conference ครั้งที่ 4/2563

posted Mar 18, 2020, 9:15 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Mar 18, 2020, 9:18 AM ]

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการประชุมทางไกล Vedio Conference ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ โดยมี ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง ดร.ชูวิทย์ สิงห์โท ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 นางปาริชาติ มีเชื้อ ผอ.กลุ่มอำนวยการ โดยได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติก่อนปิดภาคเรียน การป้องกันเฝ้าระวังไวรัส Covid-19 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ แผนการสอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา การดำเนินการกรณีโรงเรียนประสบภัย งานบริหารงานบุคคล และเรื่องอาคารสถานที่การป้องกันเหตุในช่วงปิดภาคเรียน