ตรวจเยี่ยมโรงรียนสุมเส้าพิทยาคารและโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม

posted Jun 10, 2019, 1:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 10, 2019, 1:39 AM ]
วันนี้ 6 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เข้าติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การแก้ไขปัญหานักเรียนติด 0, ร, มส โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร และโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โดยมีนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผอ.โรงเรียน คณะครู ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล