การประชุมทางไกล การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

posted Jun 6, 2019, 12:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 6, 2019, 12:21 AM ]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผนร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกล การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20