คัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561

posted Jan 27, 2018, 1:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 27, 2018, 1:28 AM ]
วันนี้ (27 มกราคม 2561) นายมรกต  กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ประชุมชี้แจงการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชินูทิศ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2561 และหลังจากนั้นนักเรียนเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในการนี้     นางพรพิมล  ชินภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายศรายุทธ  ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2 และ นางธิดาวรรณ  นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทั้ง 2 โรงเรียนร่วมประชุมชี้แจงและร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือและเอื้อเฟื้อสถานที่จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี และท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

Comments