เปิดโรงอาหารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

posted Nov 16, 2017, 7:39 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 16, 2017, 7:39 PM ]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโรงอาหารแห่งใหม่ ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โดยมีนายบรรจบ พรหมถาวร ผอ.โรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ จากนั้นได้ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาของโรงเรียนในโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ดูภภาพกิกจรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20
Comments