ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

posted Nov 9, 2020, 8:17 PM by ประภาพร เสระสัย   [ updated Nov 9, 2020, 8:19 PM ]


วันที่  9  พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.00 น.  ดร.วิทยา  ประวะโข  ผอ.สพม.20  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2563  เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  โดยก่อนเริ่มการประชุม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ร้องเพลงจำขึ้นใจ  จากนั้นได้เริ่มการประชุมตามวาระ   ณ  หอประชุมพุทธรักษา  สพม.20   จากนั้นได้กล่าวต้อนรับ  นายศักดา  จำปาหอม  ,  นางกัญญา  โทสาลี รอง ผอ.สพม.20  ท่านใหม่  กล่าวแสดงความยินดีกับ  นายศรายุทธ  ธิศรีชัย  ที่ได้ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.1  และผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งใหม่ทุกท่าน