ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

posted Sep 11, 2020, 6:59 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Sep 11, 2020, 7:00 AM ]

วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายวีระชัย บุญคำมูล ดร.ชูวิทย์ สิงห์โท และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการกพฐ.และรองเลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมสัมมนาด้วย