การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference “สพม.20 พบเพื่อนครูก่อนเปิดเทอม 2563”

posted Jul 19, 2020, 10:06 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 20, 2020, 12:27 AM ]


        วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference “สพม.20 พบเพื่อนครูก่อนเปิดเทอม 2563” โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู เข้าร่วมรับฟังการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์