ประชาสัมพันธ์

ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

posted Jan 24, 2020, 8:28 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 24, 2020, 8:29 PM ]

 
    วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร โดยมีนางสาวประภัสสร ทามาลี ผอ.โรงเรียน ร่วมต้อนรับ ในการนี้ท่านผอ.สพม.20 ได้พบปะกับนักเรียนและฝากให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี ต้องมีทักษะอาชีพติดตัว มีทักษะชีวิต และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 
 
 ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

posted Jan 21, 2020, 1:35 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 21, 2020, 1:36 AM ]


วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านเม่น สังกัด สพป.อุดรธานีเขต 1 ได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมต้อนรับด้วย
 
 
 


เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

posted Jan 21, 2020, 12:09 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ Open House Day ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ โดยมีนายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง นิทรรศการ โครงงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง โดยมีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการร่วมชมนิทรรศการ จำนวน 32 โรงเรียน
 
 
 
เข้าแถวเคารพธงชาติ

posted Jan 20, 2020, 12:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 20, 2020, 12:21 AM ]

 

วันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต ร่วมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้มอบนโยบายการทำงานในรอบสัปดาห์ โดยได้ฝากเรื่องการอยู่เวรยาม เฝ้าระวังเรื่องไฟเนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง


วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127

posted Jan 17, 2020, 9:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 17, 2020, 9:35 PM ]


วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127 เพื่อรำลึกถึงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
 

  
  
  
ผอ.สพม.20 ร่วมพิธีเฉลิมฉลองและสมโภชไฟพระฤกษ์

posted Jan 17, 2020, 9:25 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพิธีเฉลิมฉลองและสมโภชไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 อุดรธานีเกมส์ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
 
 
  
 
โรงเรียนกู่แก้ววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

posted Jan 17, 2020, 9:05 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 17, 2020, 9:15 PM ]


วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีนายทรงสรรค์ รูปสม ผอ.โรงเรียนกู่แก้ววิทยา กล่าวรายงาน เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุรภาพภายในสถานศึกษา โดยมีข้าราชการครูโรงเรียนกู่แก้ววิทยา โรงเรียนโนนสูงวิทยาคาร โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาและโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว ร่วมรับการอบรม
 
 
 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เปิดบ้านการศึกษา

posted Jan 17, 2020, 8:53 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดงาน เปิดประตูสู่รั้วโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม และประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โดยมีนายชวา ป้องขวาเลา ผอ.โรงเรียนกล่าวต้อนรับ มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แหละนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ
 
 
 
   

กิจกรรมงานวันครู 2563

posted Jan 16, 2020, 3:06 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไท​ย" ณ หอประชุม อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดสพม.20 รับรางวัลด้วย ในการนี้ ดร.วิทยา ประวะโข เป็นผู้แทนอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon
 
 
 
 

สพม.20 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่ายสถานศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

posted Jan 16, 2020, 2:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาวิชาชีพครูและเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกับโรงเรียนกุมภวาปี โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
 
 
 
 
1-10 of 222