ประชาสัมพันธ์

สพม.20 จัดอบรม Coding Robotic เพื่อพัฒนานักเรียนด้านความคิด การแก้ปัญหาผ่านหุ่นยนต์

posted Feb 11, 2019, 8:48 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 11, 2019, 8:51 AM ]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยมีนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำหุ่นยนต์ มาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และออกแบบเทคโนโลยี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ว่าที่ร.ต. ทวีชัย ไกรดวง ครูโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ และครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 19 ทีม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 และทีมที่เข้ารับการอบรมจะเข้าแข่งขันในงาน Symposium โดยเป็นการแข่งขันในระดับต้นและระดับสูงที่ใช้กติการะดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ด้วยประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

posted Feb 11, 2019, 8:34 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 11, 2019, 8:36 AM ]

 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร์ พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสพม.20 สร้างเครือข่ายการตลาดออนไลน์แก่นักเรียน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ พร้อมขานรับอุดรธานีเมือง Smart City

posted Jan 24, 2019, 7:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 24, 2019, 7:41 AM ]

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายมรกต​ กลัดสอาด​ ผอ.สพม.20 ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายสินค้าและบริการ E-commerce เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้" ณ​ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี   โดยร่วมถ่ายภาพ​ content​ กับข้าราชการครู​ นักเรียนและคณะอำนวยการดำเนินงาน​ ซึ่งประกอบด้วย​ นายพัตทอง​   กิตติวัฒน์​ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี​ นายมรกต​ กลัดสอาด​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ นายสิทธิรัชต์​ จารุไชยกุล​ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและประธานเครือข่ายเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี​ นายภูริพัฒน์​ ชาวเวียง​ รอง​ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ นางรมยกร​ วรรณสวาท​ ผอ.กลุ่ม​ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ และนายกศิพัฎญ์​ ทองแกม​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี​ ผู้รับ​ผิดชอบโครงการ โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้ารับอบรมกว่า​ 170  คน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดออนไลน์ โดยการใช้กลไกโรงเรียนสู่ชุมชน ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี โดยอบรมระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2562 

สพม.20 ร่วมพิธีฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 126 ปี

posted Jan 23, 2019, 12:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 23, 2019, 12:48 AM ]

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมคณะ  ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายราชสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และมีรำบายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง การรำบวงสรวงโดยสุภาพสตรีชาวจังหวัดอุดรธานี และในภาคค่ำมีการแสดงม่านน้ำ และพลุไฟ เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 126 ปี อย่างยิ่งใหญ่

สพม.20 ร่วมงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

posted Jan 16, 2019, 1:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 16, 2019, 1:34 AM ]

       วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จังหวัดอุดรธานี  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู  ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ,รางวัลผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดอุดรธานี ,รางวัล MOE AWARD ,รางวัลพระพฤหัสบดี จาก สกสค.จังหวัดอุดรธานี ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สังกัด สพป. สพม.และท้องถิ่น) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ,รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ,รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ,รางวัลครูดีศรี สพป.อุดรธานี เขต 1 และรางวัลครูดีในดวงใจ จาก สพม.20 รวมผู้ได้รับรางวัล จำนวน 236 คน

         ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20  ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฎิญาณตนด้วย ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon 

สพม. 20 ร่วมใจ แยกขยะ เพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

posted Jan 9, 2019, 2:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 9, 2019, 2:06 AM ]

        วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม  “สพม 20 ร่วมใจ แยกขยะเพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม 5 ส   โดยประกาศเจตนารมณ์ลดและแยกขยะในหน่วยงาน และให้บุคลากรใช้ถุงผ้าและปิ่นโตบรรจุอาหาร เพื่อมารับประทานด้วยกัน  นอกจากจะสร้างวินัยและปลุกจิตสำนึกในการลดใช้ถุงพลาสติกแล้วให้แก่บุคลากรแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานด้วย  สำหรับมาตรการการลดขยะ ใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 


  

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 อุดรธานี

posted Jan 9, 2019, 1:58 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 9, 2019, 1:59 AM ]

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระราชทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี 1 อุดรธานี  ที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท  และมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล จำนวน 10 ลูก วอลเลย์บอล จำนวน 10 ลูก ตะกร้อ จำนวน 10 ลูก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี  โดยมีนายสมบูรณ์ จวนสาง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ร่วมเป็นเกียรติ
สพม.20คุมเข้มสอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

posted Jan 4, 2019, 11:35 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 4, 2019, 11:41 PM ]

วันที่ 5 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 20 จำนวน 6 อัตรา ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบและมีการจับสลากคณะกรรมการกำกับห้องสอบเพื่อความโปร่งใส และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริต มีการตรวจค้นและแสกนผู้เข้าสอบทุกคน  โดยเริ่มสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในเวลา 09.00น.และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ในเวลา 13.30 น. และจะประกาศผลภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.sesa20.go.th


ทำบุญปีใหม่ 2562

posted Jan 4, 2019, 11:13 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 4, 2019, 11:14 PM ]

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายวีระชัย บุญคำมูล นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน Coding และ Robotics (หุ่นยนต์) ณโรงเรียนเพ็ญพิทยาค

posted Dec 13, 2018, 7:22 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Dec 13, 2018, 7:23 PM ]

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ณ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การเรียนการสอน Coding และ Robotics (หุ่นยนต์) ของโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม และโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  การนำเสนอกรอบงานธุรการของโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ IQA AWARDS ของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม  โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม  โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร  ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพม.20 ร่วมรับฟัง ดูภาพกิกจรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


1-10 of 77