ประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน

posted Nov 27, 2020, 1:55 AM by นางสาวประภาพร เสระสัย   [ updated Nov 27, 2020, 1:56 AM ]วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 น.  ดร.วิทยา  ประวะโข  ผอ.สพม.20   พร้อมด้วย  นายศักดา จำปาหอม  รอง ผอ.สพม.20  และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา  ณ หอประชุมพุทธรักษา  สพม.20

         
         
         
     
         Coding for Teacher : C4T รุ่นที่ 2 หลักสูตร C4T สำหรับ ม.ปลาย

posted Nov 18, 2020, 1:34 AM by นางสาวประภาพร เสระสัย   [ updated Nov 18, 2020, 1:35 AM ]วันที่  18  พฤศจิกายน  2563  ดร.วิทยา  ประวะโข  ผอ.สพม.20  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู  (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 2 หลักสูตร  C4T สำหรับ ม.ปลาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความสามารถ  ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี  โดยมีนายวิทยา  บุราณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กล่าวรายงาน   ณ  โรงแรมบ้านเชียง

         

         

         

         

         

         

Coding for Teacher : C4T รุ่นที่ 1 หลักสูตร C4T สำหรับ ม.ต้น

posted Nov 16, 2020, 12:44 AM by นางสาวประภาพร เสระสัย   [ updated Nov 18, 2020, 1:36 AM ]


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี ซึ่งได้กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 หลักสูตร C4T สำหรับ ม.ต้น และ รุ่นที่ 2 หลักสูตร C4T สำหรับ ม.ปลาย โดยมีนายวิทยา บุราณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 64 คน ณ โรงแรมบ้านเชียง

          

          

          

         

     


   

ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 7/2563 “สพม.20 พบคุณครูก่อนปิดภาคเรียน 1/2563”

posted Nov 13, 2020, 9:31 PM by นางสาวประภาพร เสระสัย   [ updated Nov 13, 2020, 9:32 PM ]


วันที่  13  พฤศจิกายน  2563  เวลา  15.00 น.  ดร.วิทยา  ประวะโข  ผอ.สพม.20   ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference  ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 7/2563  “สพม.20  พบคุณครูก่อนปิดภาคเรียน 1/2563”  เพื่อชี้แจงการสุ่มตรวจความปลอดภัยในโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน,  การห่วงใย เตือนภัย ไวรัส RSV, การทำสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา,  โรงเรียนดีสี่มุมเมือง,  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  จากนั้นเป็นการแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  จากแต่ละกลุ่มงาน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก  นายชูเกียรติ อุ่นพิกุล ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 1  ได้แจ้งมาตรการผ่อนปรน การพักชำระหนี้   และ  รศ.ดร.ภัทริยา  ลาสุนนท์  อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แจ้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6  สายสามัญ  เข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์  ตามนโยบาย "อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้"

        

        
     
        

        

      


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

posted Nov 9, 2020, 8:17 PM by ประภาพร เสระสัย   [ updated Nov 9, 2020, 8:19 PM ]วันที่  9  พฤศจิกายน  2563  เวลา  09.00 น.  ดร.วิทยา  ประวะโข  ผอ.สพม.20  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2563  เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  โดยก่อนเริ่มการประชุม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน  ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ร้องเพลงจำขึ้นใจ  จากนั้นได้เริ่มการประชุมตามวาระ   ณ  หอประชุมพุทธรักษา  สพม.20   จากนั้นได้กล่าวต้อนรับ  นายศักดา  จำปาหอม  ,  นางกัญญา  โทสาลี รอง ผอ.สพม.20  ท่านใหม่  กล่าวแสดงความยินดีกับ  นายศรายุทธ  ธิศรีชัย  ที่ได้ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.1  และผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งใหม่ทุกท่าน

        

        
 
        
            
 
        

   

        พุธเช้า ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

posted Nov 4, 2020, 12:18 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Nov 4, 2020, 12:26 AM ]


วันพุธที่  4 พฤศจิกายน 2563 ดร.วิทยา  ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย  ดร.อัจฉรา  ช่วยนุ่ม  รอง ผอ.สพม.20  และ ผอ.กลุ่ม  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. และหลังนั้นประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการ สพม.20 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุมเมตตาบารมี สพม.20

  

  


ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิชาการ Udon4 5G Expro 2020

posted Oct 21, 2020, 12:04 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิชาการ Udon4 5G Expro 2020 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 กล่าวรายงาน โดยเป็นการแสดงนิทรรศการผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์

posted Oct 20, 2020, 11:44 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 20, 2020, 11:46 PM ]


วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ ณ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร โดยมีนายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายมณเฑียร ศรีภูธร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมและอารมณ์ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

สพม.20 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

posted Oct 20, 2020, 10:06 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีนายวิทยา บุราณ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯกล่าวรายงาน โดยเป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 1 มีครูจากสหวิทยาเขตอุดรพิทยานุกูล สหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สหวิทยาเขตหนองหาน สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝน รวม 93 คนเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ และเพื่อพัฒนาทักษะให้ครูวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ในการประเมิน PISA โดยการสอบ PISA เป็นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยจะประเมินนักเรียนในระดับชั้น ม.3 โดยอบรมระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

posted Oct 20, 2020, 9:54 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Oct 20, 2020, 9:55 PM ]

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน ภาคค่ำ เวลา 18.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที


1-10 of 385