ประชาสัมพันธ์

ค่ายอาสาบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น "ชุมชนไอทีคลับ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

โพสต์22 ธ.ค. 2560 01:29โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2560 01:32 ]

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดค่ายอาสาบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น ณ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม โดยชุมชนไอทีคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อบรมระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนในระดับชั้นม4-6 และครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 240 คน สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

สพม.20 จัดค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน”

โพสต์22 ธ.ค. 2560 01:06โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2560 01:23 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน” ให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายเร่งรัดส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2560 โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 29 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 49 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน เดอะ เทรนเนอร์ และครูผู้ทรงคุณค่า ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เยี่ยมค่ายนักเรียนเพื่อให้กำลังใจคณะวิทยากร คุณครู และนักเรียนด้วย สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

ประชุมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

โพสต์1 ธ.ค. 2560 02:03โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (1 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และประชุมผลการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การนี้นายบัณฑิต ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน ซึ่ง สพม.20 ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 จำนวน 5 ศูนย์การแข่งขันไปแล้วนั้น และได้คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาค จำนวน 98 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัด สพม .20 จำนวน 63 โรงเรียน สพป.อุดรธาธานี เขต 1 โรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน อบจ.อุดรธานี จำนวน 9 โรงเรียน เทศบาลอุดรธานี จำนวน 3 โรงเรียน และสังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ณ ศูนย์การแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

ประชุมกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10

โพสต์30 พ.ย. 2560 08:17โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 08:18 ]

วันนี้ (30 พ.ย.) นายมรกต กลัดสอาด ร่วมประชุมกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ประด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ รวม 15 เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุม

อุดรพิทย์เกมส์ '60

โพสต์30 พ.ย. 2560 08:03โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (30 พ.ย.) เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 "อุดรพิทย์เกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โดยมีนายวาสนา จุฑานันท์ รองผู้อำนวยการ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นายจักรพงษ์ ไชยพันธ์ นายประวิทย์ จันดาวงศ์ นายธีรพล ทะวาปี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

"คูเมืองเกมส์" หนองหานวิทยา

โพสต์23 พ.ย. 2560 23:26โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (24 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน(คูเมืองเกมส์) ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา โดยมีนายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู นักเรียน ร่วมในกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

สพม.20 ประเมินผลงาน OBEC AWARDS ประจำปี 2560

โพสต์23 พ.ย. 2560 23:16โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประเมินและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีผู้ส่งผลงานจำนวน 15 คน เพื่อจะคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตและระดับภาคต่อไป และได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อชี้แจงหลักเกณฑืก่อนการประเมิน โดยมีนายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

ผอ.สพม.20 รับมอบศาลาเมตตาธรรมองค์หลวงตาพระมหาบัว

โพสต์23 พ.ย. 2560 23:05โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

ผอ.สพม.20 รับมอบศาลาเมตตาธรรมองค์หลวงตาพระมหาบัว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานรับมอบศาลาเมตตาธรรมองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และได้ส่งมอบให้กับนายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยศาลาพักคอยหลังนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตะวีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน และประชาชนในพื้นที่สนับสนุนเงินในการก่อสร้าง เพื่อให้นักเรียนมีที่พักคอยรถรับส่ง จำนวนเกือบ 1 แสนบาท โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่ากกสะทอนด้วย ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20Udon

สพม.20 ประชุมฝ่ายวิชาการโรงเรียนเพื่อบริหารจัดการอัตรากำลัง

โพสต์23 พ.ย. 2560 01:49โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมเพื่อบริหารจัดการงานด้านวิชาการของโรงเรียน ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ และงานบริหารบุคคล เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนได้บริหารจัดการอัตรกำลังของโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

สพม.20 รับชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ.

โพสต์21 พ.ย. 2560 19:06โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย นายวีระชัย บุญคำมูล นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 และผู้อำนวยการกลุ่มร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการเขตพื้นที่  ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

1-10 of 54