ประชาสัมพันธ์

ประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

posted Jul 14, 2020, 4:45 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 14, 2020, 4:48 PM ]


วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม​ ก.ต.ป.น.​ เพื่อพิจารณาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563​ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19)​ของโรงเรียนในสังกัด​ สพม.20 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

posted Jul 14, 2020, 4:43 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 14, 2020, 4:56 PM ]

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์ รองผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและคณะร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
 
 
 ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

posted Jul 14, 2020, 4:41 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jul 14, 2020, 4:42 PM ]


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รอง ผอ.สพม.20 และ ศน.ชิติมา ชามนตรี เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำเสนอข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 
 
ประชุมการติดตามเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ก่อนเปิดภาคเรียน

posted Jul 14, 2020, 4:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมการติดตามเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาทั้ง 4 เขต หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุมด้วย
 
 


  
 


การประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ของโรงเรียน

posted Jun 27, 2020, 12:06 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)ของโรงเรียน ณ หอประชุมพุทธรักษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการตอบแบบประเมินความโปร่งใสประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาธิการภาค 10 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและสตรีราชินูทิศ

posted Jun 26, 2020, 10:07 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 26, 2020, 10:11 AM ]


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียน อุดรพิทยานุกูล โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ดร.ชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.20 โดยมีนายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และคณะ นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์ รองผอ.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและคณะร่วมให้ข้อมูลด้วย
 
 
 

ผู้ตรวจสพฐ.ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1

posted Jun 11, 2020, 8:43 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 11, 2020, 8:44 AM ]

 
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม. 20 และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมด้วยในกรนี้นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒาการอุดรธานี และว่าที่ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผอ.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ร่วมต้อนรับ
 
 
 
 
 

สพม.20 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.20

posted Jun 4, 2020, 9:47 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร


วันที่ 5 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.20 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ณ หอประชุมพุทธรักษา ซึ่งจะออกติดตามในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะกรรมการก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม
  
 
  
รองผวจ.อุดรธานี ติดตามการจัดทำอ่างล้างมือป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อโควิด 19

posted Jun 4, 2020, 2:33 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 4, 2020, 2:35 AM ]


วันที่ 4 มิถุนายน 2563  เวลา 10.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดทำอ่างล้างมือในสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และได้พบปะกับผู้เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์   โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง และดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม รองผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับ
 
    
 
 


ประชุม Video Conference หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

posted Jun 4, 2020, 2:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 
           วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายภูริพัฒน์  ชาวเวียง  รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลระบบ Video Conference  หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดกรองจำแนกนักเรียนเพื่อวางแผนการสอน การดูแลช่วยเหลือ ซึ่งบุคคลที่จะคัดกรองนักเรียน จะต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากนายพิชิต  สนั่นเอื้อ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ อุดรธานี และครูที่รับผิดชอบ โดยมีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีนักเรียนเรียนรวม ร่วมรับชมการประชุมทางไกล จำนวน 49 โรงเรียน
 
 
 1-10 of 301