ประชาสัมพันธ์

สพม.20จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนในสังกัด

posted Jun 17, 2019, 1:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 17, 2019, 1:47 AM ]

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20  พบปะและให้กำลังใจนักเรียนที่ข้าค่ายในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักเรียนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทักษะความสามารถในการอ่านออกในการอ่านการเขียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยแก่นักเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 จังหวัดอุดรธานี

สนพม.20 เข้าแถวเคาพธงชาติ

posted Jun 17, 2019, 1:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 17, 2019, 1:38 AM ]

วันที่ 17  มิถุนายน  2562 นายมรกต  กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต  จากนั้นได้พบปะมอบและนโยบายการทำงานที่กำลังจะดำเนินการ ได้แก่ การเข้าค่ายทักษะภาษาไทย การเข้าค่ายทักษะชีวิตนักเรียน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

สพม.20 ร่วมสนับสนุนโครงการ "ก้าวคนละก้าว"

posted Jun 17, 2019, 1:28 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 17, 2019, 1:29 AM ]

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20  พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย พนารัตน์ ผอ.โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร นำบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารร่วมต้อนรับคณะวิ่งการกุศล ก้าวคนละก้าวซึ่งนำโดยนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) และคณะวิ่งจากมูลนิธิก้าวคนละก้าว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสูง ในการวิ่งเพื่อระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในภาคอีสาน 8 แห่ง ในการนี้ได้ร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิร่วมกับโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารด้วย

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

posted Jun 17, 2019, 1:19 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 17, 2019, 1:20 AM ]

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี เลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง อ.ภัทรมน ไกรศรีทุม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 230 คน
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

posted Jun 14, 2019, 3:42 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 14, 2019, 3:42 AM ]

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับเข็มพระเกี้ยวต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งโรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน และจัดทำพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ทุกคน เพื่อประดับใจให้งดงามให้ทำตามระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยมีนายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประกอบพิธี

 

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

posted Jun 14, 2019, 3:37 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 14, 2019, 3:38 AM ]

       วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยมีกิจกรรมการแข่งขันรอบรู้วรรณคดีไทย นิราศสุนทรภู่
ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

posted Jun 11, 2019, 8:46 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 11, 2019, 8:47 PM ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  โดยมีคณะคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไชยวานวิทยาและบ้านเชียงวิทยา

posted Jun 11, 2019, 8:40 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 11, 2019, 8:40 PM ]

     วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนไชยวานวิทยา โดยได้มอบนโยบาย และติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพบปะครูและเยี่ยมค่ายนักเรียน การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาด้วย  โดยมีนายสนทยา เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับฟังนโยบายและให้การต้อนรับ และเดินทางไปโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เฉลิมพระเกียรติ

posted Jun 11, 2019, 12:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 11, 2019, 12:22 AM ]

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เดินทางตรวจเยี่ยมพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จากนั้นเป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์จินตนาการ กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายให้กับเยาวชนในต่างจังหวัด ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด sciences for fun ที่ เกมวิทยาศาสตร์สุดหรรษา กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมจัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีนายประเวศ ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้วย
ผอ.สพม.20 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

posted Jun 10, 2019, 8:03 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jun 10, 2019, 8:06 PM ]

วันนี้ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การแก้ไขปัญหานักเรียนติด 0, , มส ณ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
1-10 of 129