ประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายเร่งด่วนแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 10

โพสต์17 พ.ย. 2560 03:35โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2560) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10  ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจากจังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ เลย และอุดรธานี จำนวน 550  คน รับฟังนโยบาย ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะผู้บริหารในสังกัดร่วมรับฟังด้วย  ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/prsesa20


วันรวมน้ำใจให้กาชาด

โพสต์16 พ.ย. 2560 19:54โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 19:55 ]

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 มอบหมายให้นายอาคม สัตถาผล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมบริจาคสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดเพื่อมอบเป็นรางวัลร้านมัจฉากาชาดงานทุ่งศรีเมือง ปี 2560 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ และคณะรับมอบ

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

โพสต์16 พ.ย. 2560 19:45โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 5 ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ได้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพอ.สว.และเข้ารับของที่ระลึกด้วย และมีนายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนร่วมรับเสด็จ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

เปิดโรงอาหารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

โพสต์16 พ.ย. 2560 19:39โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2560 19:39 ]

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโรงอาหารแห่งใหม่ ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โดยมีนายบรรจบ พรหมถาวร ผอ.โรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ จากนั้นได้ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาของโรงเรียนในโครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ดูภภาพกิกจรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

สพม.20 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โพสต์16 พ.ย. 2560 19:36โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 14 พย.60 เวลา 10.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร กิจกรรมในโครงการด้วยรักและห่วงใย ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะบังคับบัญชาของโรงเรียนคณะครูและนักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ในช่วงบ่ายทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายผอ.เขต cluster10

โพสต์13 พ.ย. 2560 07:55โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.มอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ ณ ห้องประชุมพระราชธีรภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20  นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง และนายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 ร่วมรับฟังนโยบายด้วย  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

สพม.20 ระดมความคิดเห็นจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

โพสต์13 พ.ย. 2560 07:39โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธรักษา  โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด เพื่อระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสพฐ. และเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องความต้องการของโรงเรียนมากที่สุด โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุม จากนั้นได้แบ่งกลุ่มดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดูภาพกิกจรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon

สพม.20 โชว์ชุดใหญ่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของนักเรียนในจังหวัดอุดรธานี

โพสต์13 พ.ย. 2560 07:06โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SESAO 20 SYMPOSUIM 2017) ณ ห้องหงษ์ - มังกร 1 โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 กล่าวรายงานการจัดงาน มีการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพม.20 และนำไปประยุกต์พัฒนาโรงเรียน โดยมีกิจกรรรมนำมาแสดงมากมาย เช่น

1.       กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

2.       กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ

3.       กิจกรรมชุมนุมธุรกิจพอเพียง

4.       กิจกรรม STEM Education

5.       กิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

6.       กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

7.       กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

8.       กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ

9.       กิจกรรมวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องในวัยเรียน

10.      กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

11.      กิจกรรมคุ้มครองเด็ก

12.      กิจกรรมทวิศึกษา

13.      ห้องเรียนกีฬา

มีนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 57 บูธ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในการจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา

โพสต์9 พ.ย. 2560 08:07โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

 

วันที่ (9 พ.ย.) พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 เพื่อติดตามความพร้อมโครงการห้องเรียนกีฬา และชี้แจงแนวนโยบายในการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา โดยมี นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พลโท อำนวย  จุลโนนยาง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางธิดาวรรณ  นาคเสน ผอ.ร.ร.อุดรพัฒนาการ นายศรายุทธ  ธิศรีชัย ผอ.ร.ร.ราชินูทิศ 2 และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับในครั้งนี้  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


สพม.20 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเขตสุจริต

โพสต์9 พ.ย. 2560 08:02โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมพุทธรักษา โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งนำโดย นางปณิชา นัยเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯภาคกลางและกรุงเทพมหานคร สำนักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการคณะและคณะ โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้รับความร่วมมือจากครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์และโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร และสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากนั้นได้ประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon


1-10 of 41