ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL

โพสต์6 ก.ย. 2560 06:30โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2560 06:31 ]

วันที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนกระบวนการ PCL ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ประธานกรรมการ และนายธนัท ไชยทิพย์ คณะกรรมการประเมิน โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รอง ผอ.สพม.20 และคณะให้ข้อมูลการดำเนินงานของเขตพื้นที่  โดยจะออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา และโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

สพม.20 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานสารบรรณและการบริหารจัดการ

โพสต์31 ส.ค. 2560 00:08โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบงานสารบรรณและการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจากนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธาน และนายชูวิทย์ สิงห์โท  นายวีระชัย บุญคำมูล รอง ผอ.สพม.20 บรรยายพิเศษโดยมีบุคลากรในสพม.20 ทุกคนเข้ารับการอบรม  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและเพื่อการประสานงานที่ดีในหน่วยงาน

ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โพสต์31 ส.ค. 2560 00:04โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

วันที่ 29 สิงหาคม 2560  สพม.20 ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรกลุ่มต่างๆ และครูในสังกัดร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์ และห้องประชุมเมตตาบารมี

สพม.20 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3

โพสต์30 ส.ค. 2560 23:55โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

   
 ณ หอประชุมพุทธรักษา นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนี่งของโครงการ “ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง อำเภอละ 1 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ผ่านและกำลัง จะผ่าน การประเมิน สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย โรงเรียนอุดรพัฒนาการ โรงเรียนหนองยางชุมวิทยา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา นำนิทรรศการมาแสดงด้วย โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/sesa20udon

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:49โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2560 08:50 ]

28 สิงหาคม 2560   เวลา 10.00 . นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง  รอง ผอ.สพม.20  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษา  ณ  หอประชุมพุทธรักษา  เพื่อวางแผนการออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม   www.facebook.com/prsesa20

สพม.20คัดเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์28 ส.ค. 2560 08:44โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

28 สิงหาคม 2560  นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผอ.สพม.20เป็นประธานการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (....) ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัคร จำนวน 5 คน และคัดเลือกให้เลือก 1 คน ผลปรากฏว่า นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2560

โพสต์25 ส.ค. 2560 08:13โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

     

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  โดยมี ว่าที่ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนในนามประธานสหวิทยาเขตกรมหลวงประจักษ์พร้อมด้วยผู้บริหารในสหวิทยาเขต ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการตามวาระประชุม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

โพสต์25 ส.ค. 2560 08:01โดยเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2560 08:06 ]

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี  โดยมีโรงเรียนในโครงการ จำนวน 9 โรงเรียนๆ ละ10 คน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 ได้เข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ  ดูภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20

นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560

โพสต์23 ส.ค. 2560 19:00โดยadmin spm20


วันที่ 23 สิงหาคม 2560โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560 โดยมีนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 นางชุติมา

ปราบมนตรี ผอ.โรงเรียน และคณะร่วมต้อนรับการอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุมครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

โพสต์22 ส.ค. 2560 23:37โดยadmin spm20   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 00:22 ]


สำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2560" เพื่อดำเนินการจัดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ด้วย "โปรแกรมระบบข้อมูล SPC" ทางเว็ยไซต์ โดยศุนย์เฉพาะกิจคุ้มครองแบะช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำรักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ดรงเรียนในสังกัดของ สพม.20 ได้ใช้ระบบสารสนเทศนี้ในการรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป


1-10 of 20