ประชาสัมพันธ์

สพม.20 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

posted Apr 9, 2019, 1:56 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 9, 2019, 1:57 AM ]


วันที่ 8 เมษายน 2562 จังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฤกษ์เวลา 17.10 - 22.00 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และในวันที่ 9 เมษายน 2562 ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


พิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด

posted Apr 6, 2019, 2:26 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 6, 2019, 2:27 AM ]

 วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

posted Apr 6, 2019, 2:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Apr 6, 2019, 2:21 AM ]

 

 วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ ชาวเวียง นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 และบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีสพม.20 โชว์ศักยภาพเด็กอุดรธานี จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก้าวสู่ปีที่ 127 อุดรธานี สืบสานวิถีภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษาสู่สากล

posted Mar 19, 2019, 3:20 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีงบประมาณ  2562” ขึ้น ระหว่างวันที่  14-15 มีนาคม 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  
    นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปิดเผยว่า การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้มีเวทีการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดีเด่นของโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยการแสดงรวมพลวงโยธวาทิตและการแสดง บราสแบนด์  การแสดงรวมพลวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) และการแสดงรวมพลนาฏศิลป์ฟ้อนรำ ของนักเรียน จำนวน  กว่า 3,000  คน นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดดนตรีวงสตริงของนักเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียน การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน และการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่ได้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ   ได้รับเกียรติจากนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/prsesa20


สพม.20 จัดอบรม Coding Robotic เพื่อพัฒนานักเรียนด้านความคิด การแก้ปัญหาผ่านหุ่นยนต์

posted Feb 11, 2019, 8:48 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 11, 2019, 8:51 AM ]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 โดยมีนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำหุ่นยนต์ มาเป็นสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และออกแบบเทคโนโลยี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ว่าที่ร.ต. ทวีชัย ไกรดวง ครูโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ และครูโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 19 ทีม โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 และทีมที่เข้ารับการอบรมจะเข้าแข่งขันในงาน Symposium โดยเป็นการแข่งขันในระดับต้นและระดับสูงที่ใช้กติการะดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ด้วยประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

posted Feb 11, 2019, 8:34 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Feb 11, 2019, 8:36 AM ]

 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผอ.สพม.20 ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร์ พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสพม.20 สร้างเครือข่ายการตลาดออนไลน์แก่นักเรียน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ พร้อมขานรับอุดรธานีเมือง Smart City

posted Jan 24, 2019, 7:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 24, 2019, 7:41 AM ]

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นายมรกต​ กลัดสอาด​ ผอ.สพม.20 ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครือข่ายสินค้าและบริการ E-commerce เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้" ณ​ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี   โดยร่วมถ่ายภาพ​ content​ กับข้าราชการครู​ นักเรียนและคณะอำนวยการดำเนินงาน​ ซึ่งประกอบด้วย​ นายพัตทอง​   กิตติวัฒน์​ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี​ นายมรกต​ กลัดสอาด​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ นายสิทธิรัชต์​ จารุไชยกุล​ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและประธานเครือข่ายเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี​ นายภูริพัฒน์​ ชาวเวียง​ รอง​ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ นางรมยกร​ วรรณสวาท​ ผอ.กลุ่ม​ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20​ และนายกศิพัฎญ์​ ทองแกม​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี​ ผู้รับ​ผิดชอบโครงการ โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้ารับอบรมกว่า​ 170  คน ซึ่งผลของการดำเนินโครงการนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดออนไลน์ โดยการใช้กลไกโรงเรียนสู่ชุมชน ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 20 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานี โดยอบรมระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2562 

สพม.20 ร่วมพิธีฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบ 126 ปี

posted Jan 23, 2019, 12:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 23, 2019, 12:48 AM ]

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมคณะ  ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายราชสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และมีรำบายศรีสู่ขวัญบ้าน สู่ขวัญเมือง การรำบวงสรวงโดยสุภาพสตรีชาวจังหวัดอุดรธานี และในภาคค่ำมีการแสดงม่านน้ำ และพลุไฟ เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 126 ปี อย่างยิ่งใหญ่

สพม.20 ร่วมงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

posted Jan 16, 2019, 1:25 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 16, 2019, 1:34 AM ]

       วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จังหวัดอุดรธานี  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู  ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ,รางวัลผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดอุดรธานี ,รางวัล MOE AWARD ,รางวัลพระพฤหัสบดี จาก สกสค.จังหวัดอุดรธานี ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สังกัด สพป. สพม.และท้องถิ่น) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ,รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ,รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ,รางวัลครูดีศรี สพป.อุดรธานี เขต 1 และรางวัลครูดีในดวงใจ จาก สพม.20 รวมผู้ได้รับรางวัล จำนวน 236 คน

         ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20  ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฎิญาณตนด้วย ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sesa20udon 

สพม. 20 ร่วมใจ แยกขยะ เพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

posted Jan 9, 2019, 2:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร   [ updated Jan 9, 2019, 2:06 AM ]

        วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม  “สพม 20 ร่วมใจ แยกขยะเพื่อโลกสวย ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และกิจกรรม 5 ส   โดยประกาศเจตนารมณ์ลดและแยกขยะในหน่วยงาน และให้บุคลากรใช้ถุงผ้าและปิ่นโตบรรจุอาหาร เพื่อมารับประทานด้วยกัน  นอกจากจะสร้างวินัยและปลุกจิตสำนึกในการลดใช้ถุงพลาสติกแล้วให้แก่บุคลากรแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานด้วย  สำหรับมาตรการการลดขยะ ใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 


  

1-10 of 81