สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสพม.20

 • ประชุมVideo conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมระบบVideo conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระด ...
  Posted by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • โครงการสัปดาห์วิชาการโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ ณ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร โดยมีนายคมสันต์ ถานกางสุ่ย ผอ ...
  Posted by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • สพม.20 เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ วันจันทร์ที่  19 สิงหาคม 2562  นายมรกต กลัดสอาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศ ...
  Posted by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • สพม.20พัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูได้เข้าใจกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏ ...
  Posted by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายวีระชัย บุญคำมูล รอง ผอ.สพม.20 พร้อมด ...
  Posted Aug 12, 2019, 8:30 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 5 of 168. View more »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 88. View more »

การจัดซื้อจัดจ้าง
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-sphm-20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cad-chux-cad-cang-baeb-ceaacng

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 28. View more »

https://www.youtube.com/channel/UC-GY_tG2k5-ZTHWAqJS3Xog?view_as=subscriber

วิดีโอ YouTube

จดหมายข่าว สพม.20

 • จดหมายข่าวฉบับที่ 128 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
  จดหมายข่าวฉบับที่ 128 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

  Posted Jul 14, 2019, 10:02 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 1 of 134. View more »


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3n4sO5WAj2zRjZMkLvR6Yj9tldDHsvd1PIBV3NBuIE3XHlQ/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1wTNQOz8p3QhYU_9dWldgLzD6dtEYV3NZ

https://drive.google.com/drive/folders/1LKP4SSEMNYtVl_BtCbrkfiMrNILI5hO9
https://www.facebook.com/sesa20udon
https://www.facebook.com/prsesa20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalYke_5CsjrUs9YAjSkk732SSIspsZd1WhDYzHEuJcS_L7A/viewform
//www.uprightcode.xyz/pages/manage.php
https://drive.google.com/drive/folders/149xklBKUSGe8MRVjYDXWu79gfkzUQGF0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
https://docs.google.com/document/d/1c-rg2bizRGmZZUikHpSpzzieozgO6eM9gH-W0V0rRNE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1_4hiAxhtjXz7y1VCCR8BR3snsTZXk8kg?usp=sharing
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/khet-sucrit-sphm20
http://202.29.210.155/amss/https://smart.obec.go.th/
http://202.29.210.155/sesa/
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://g59.obec.expert/authen/login
http://obecmail.org/
https://e-budget.jobobec.in.th/
http://203.113.25.93:81/qams/login.htm?mode=index


https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tmPFrSSbSsG8LTlf4uMSZxa07T8AyxF0
https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
http://moralschools.org/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf900aOksDNOHSsKgEIwxBmnVnkxEGTJzfTy1NNbxtBPRow/viewform