สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสพม.20

Showing posts 1 - 5 of 194. View more »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

 • สพม.20ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม) แทนตำแหน่งว่างภายหลังจากพิจารณาย้าย  สามารถจัดส่งคำร้องขอย้ายภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  Posted Dec 12, 2019, 1:46 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพม.20ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สพม.20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพม.20ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  Posted Dec 4, 2019, 12:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  Posted Oct 28, 2019, 4:54 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักจิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักจิตวิทยา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้
  Posted Oct 24, 2019, 9:25 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจิตวิทยา        ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีประกาศคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์จากเดิมภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง
  Posted Oct 22, 2019, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 5 of 94. View more »

การจัดซื้อจัดจ้าง
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-sphm-20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cad-chux-cad-cang-baeb-ceaacng

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 29. View more »

https://www.youtube.com/channel/UC-GY_tG2k5-ZTHWAqJS3Xog?view_as=subscriber

วิดีโอ YouTube

จดหมายข่าว สพม.20

 • จดหมายข่าวฉบับที่ 150
  จดหมายข่าวฉบับที่ 150

  Posted Dec 10, 2019, 9:03 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 1 of 135. View more »

https://sites.google.com/sesa20.go.th/sesa20news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://drive.google.com/drive/folders/1gWGJTQCvRGziVXiixBtHKyI8RjFW5cyo?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3n4sO5WAj2zRjZMkLvR6Yj9tldDHsvd1PIBV3NBuIE3XHlQ/viewform
http://110.77.140.84/epaysesa20/sec20_payslip/
http://110.77.140.84/epaysesa20/sec20_tax/
https://drive.google.com/drive/folders/1Kve2izw-J4IrkTJzJGD2vUgejb3Rb__k
https://sites.google.com/sesa20.go.th/sesa20news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT9G65MQ41bycGS0BigkkxmyPF3MMiCJhTxIPnSa6RSYOs6Q/viewform

https://drive.google.com/drive/folders/1gWGJTQCvRGziVXiixBtHKyI8RjFW5cyo?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1LKP4SSEMNYtVl_BtCbrkfiMrNILI5hO9
https://www.facebook.com/prsesa20https://www.facebook.com/sesa20udon
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalYke_5CsjrUs9YAjSkk732SSIspsZd1WhDYzHEuJcS_L7A/viewform
//www.uprightcode.xyz/pages/manage.php
https://drive.google.com/drive/folders/149xklBKUSGe8MRVjYDXWu79gfkzUQGF0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
https://docs.google.com/document/d/1c-rg2bizRGmZZUikHpSpzzieozgO6eM9gH-W0V0rRNE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1_4hiAxhtjXz7y1VCCR8BR3snsTZXk8kg?usp=sharing
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/khet-sucrit-sphm20
http://202.29.210.155/amss/https://smart.obec.go.th/
http://202.29.210.155/sesa/
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://g59.obec.expert/authen/login
http://obecmail.org/
https://e-budget.jobobec.in.th/
http://203.113.25.93:81/qams/login.htm?mode=index


https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tmPFrSSbSsG8LTlf4uMSZxa07T8AyxF0
https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
http://moralschools.org/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf900aOksDNOHSsKgEIwxBmnVnkxEGTJzfTy1NNbxtBPRow/viewform