หน้าแรก
ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

  • ให้โรงเรียนในสังกัดยืนภาษี ภงด. 91 เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร และในปี 2560 มีนโยบายเปิดเพิ่มอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี (สพม.20) ได้รับเลือกให้เปิด จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนด้านกีฬา โดยโรงเรียนอุดรพัฒนาการจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้น ม.4 ในภาคเรียนที่ 2/2560 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์-กีฬา ส่วนโรงเรียนราชินูทิศ 2 ...
    ส่ง 23 ส.ค. 2560 00:35 โดย admin spm20
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://www.sillapa.net/home/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-65/
https://ictlawcenter.etda.or.th/news/detail/computer-2559
http://moralschools.org/

http://202.143.153.156/hrd_demo/
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area

https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%90..png?attredirects=0

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่