สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3n4sO5WAj2zRjZMkLvR6Yj9tldDHsvd1PIBV3NBuIE3XHlQ/viewform

จดหมายข่าว สพม.20

  • จดหมายข่าวฉบับที่ 100 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562
    จดหมายข่าวฉบับที่ 100 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562


    Posted Jun 14, 2019, 3:32 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 1 of 106. View more »


ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสพม.20

Showing posts 1 - 5 of 125. View more »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 86. View more »

การจัดซื้อจัดจ้าง
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-sphm-20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cad-chux-cad-cang-baeb-ceaacng

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 23. View more »

https://www.youtube.com/channel/UC-GY_tG2k5-ZTHWAqJS3Xog?view_as=subscriber

วิดีโอ YouTube

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%90..png?attredirects=0

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


https://drive.google.com/drive/folders/1LKP4SSEMNYtVl_BtCbrkfiMrNILI5hO9
https://www.facebook.com/sesa20udon
https://www.facebook.com/prsesa20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalYke_5CsjrUs9YAjSkk732SSIspsZd1WhDYzHEuJcS_L7A/viewform
//www.uprightcode.xyz/pages/manage.php
https://drive.google.com/drive/folders/149xklBKUSGe8MRVjYDXWu79gfkzUQGF0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
https://docs.google.com/document/d/1c-rg2bizRGmZZUikHpSpzzieozgO6eM9gH-W0V0rRNE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1_4hiAxhtjXz7y1VCCR8BR3snsTZXk8kg?usp=sharing
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/khet-sucrit-sphm20
http://202.29.210.155/amss/https://smart.obec.go.th/http://202.29.210.155/sesa/
https://portal.bopp-obec.info/obec61/

https://portal.bopp-obec.info/obec61/
http://g59.obec.expert/authen/login
http://bobec.bopp-obec.info
http://www.obectv.tv/index.php
http://obecmail.org/
https://cct.thaieduforall.org/
https://cct.thaieduforall.org/
http://202.29.172.121/specialbasic/index.php
http://203.113.25.93:81/qams/login.htm?mode=index


https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tmPFrSSbSsG8LTlf4uMSZxa07T8AyxF0
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/phey-phaer-phl-ngan-sphm-20
https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvnRG0QxOYvseu7VpVJ8YrFi4S8gajZAUgJiRky08e7p0DYg/viewform
http://tjssf2018.pccpl.ac.th/
http://moralschools.org/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf900aOksDNOHSsKgEIwxBmnVnkxEGTJzfTy1NNbxtBPRow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1NPkWSiELi4Q638ps-6NNbgT28_E8RSwqd9wzxPLXL84/edit