สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3n4sO5WAj2zRjZMkLvR6Yj9tldDHsvd1PIBV3NBuIE3XHlQ/viewform

จดหมายข่าว สพม.20

 • จดหมายข่าว สพม.20 ฉบับที่ 182 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2561
  จดหมายข่าว สพม.20 ฉบับที่ 182 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2561

  Posted Aug 13, 2018, 7:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 1 of 19. View more »


ประกาศล่าสุด

 • การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20       วันที่  30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.0 . นายมรกต กลัดสอาด  ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  Posted Jul 1, 2018, 10:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ค่ายสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน ปีที่ 2       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เพื่อเข ...
  Posted Jun 27, 2018, 7:37 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เยี่ยมและให้กำลังใจการอบรมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข วิถีสิริวัณวรี” ณ โรงเร ...
  Posted Feb 21, 2018, 1:24 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 พร้อมด้วยนางธิดาวรรณ นาคเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ นายศรายุทธ ธิศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเร ...
  Posted Feb 21, 2018, 1:19 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • Open Art โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดงาน "นิทรรศการ Open Art ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา ...
  Posted Feb 21, 2018, 1:12 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 5 of 65. View more »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 53. View more »

การจัดซื้อจัดจ้าง
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-sphm-20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cad-chux-cad-cang-baeb-ceaacng

ประกาศล่าสุด

 • ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ
  Posted Jun 25, 2018, 9:11 PM by สพม. ที่ยี่สิบ
 • ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ตามรายละเอียดที่แนบ
  Posted Jun 25, 2018, 9:05 PM by สพม. ที่ยี่สิบ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ตามรายละเอียดที่แนบนี้
  Posted Apr 30, 2018, 1:50 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดจ้างอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษ (ฺBoot camp) ตามรายละเอียดที่แนบ
  Posted Apr 30, 2018, 1:47 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  Posted Feb 7, 2018, 8:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »

https://www.youtube.com/channel/UC-GY_tG2k5-ZTHWAqJS3Xog?view_as=subscriber

วิดีโอ YouTube

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefA7AySkoj2tv73e7DXDVgzqVojHVOaG7dIS1_JfZDnBk9ZA/viewform

https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%90..png?attredirects=0

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/khet-sucrit-sphm20
http://202.29.210.155/amss/https://smart.obec.go.th/http://202.29.210.155/sesa/
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
https://portal.bopp-obec.info/obec61/

https://portal.bopp-obec.info/obec61/
http://g59.obec.expert/authen/login
http://bobec.bopp-obec.info/undercon.php
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
http://www.obectv.tv/index.php
http://obecmail.org/
https://cct.thaieduforall.org/
https://cct.thaieduforall.org/
http://202.29.172.121/specialbasic/index.php
http://203.113.25.93:81/qams/login.htm?mode=index


https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tmPFrSSbSsG8LTlf4uMSZxa07T8AyxF0
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/phey-phaer-phl-ngan-sphm-20
https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvnRG0QxOYvseu7VpVJ8YrFi4S8gajZAUgJiRky08e7p0DYg/viewform
http://tjssf2018.pccpl.ac.th/
http://moralschools.org/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf900aOksDNOHSsKgEIwxBmnVnkxEGTJzfTy1NNbxtBPRow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1NPkWSiELi4Q638ps-6NNbgT28_E8RSwqd9wzxPLXL84/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefA7AySkoj2tv73e7DXDVgzqVojHVOaG7dIS1_JfZDnBk9ZA/viewform