สมัครเข้าเรียน ม.1/ม.4 กับโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพม.20ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

***รายชื่อโรงเรียนที่มีการรับสมัครรับนักเรียน ม.1/ ม.4***

โรงเรียนในสังกัด สพม.20 ที่พร้อมรับสมัครนักเรียน ม.1/ม.4 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ‎‎(การตอบกลับ)‎‎  วันที่ 3 พฤษภาคม 2563