สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3n4sO5WAj2zRjZMkLvR6Yj9tldDHsvd1PIBV3NBuIE3XHlQ/viewform

จดหมายข่าว สพม.20

 • จดหมายข่าวฉบับที่ 57 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
  จดหมายข่าวฉบับที่ 60  ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

  Posted May 3, 2019, 2:55 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 1 of 69. View more »
https://www.youtube.com/watch?v=b41wI08jlfY 
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-111329782864552/?notify_field=phone&modal=profile_completion&notif_id=1556502408379017&notif_t=page_profile_phone

การประชุมทางไกลการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบฯ เริ่ม 29/4/2562
เวลา 9.00น เป็นต้นไป

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 92. View more »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

 • ประกาศจากโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน (7-10 พ.ค 62) ประกาศจากโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่  7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  Posted May 9, 2019, 9:34 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2 ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 และรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (1)  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
  Posted Apr 25, 2019, 11:31 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ผลการอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่1/2562 ตำแหน่งครูผู้สอน บัญชีรายละเอียดผลการอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่1/2562 ตำแหน่งครูผู้สอน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  Posted Mar 18, 2019, 2:04 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สนง แบบที่ 1 (e-bidding) 20/2/62  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรคอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  Posted Mar 18, 2019, 2:05 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ประกาศแก้ไขอัตรากำลังตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอก   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เรื่อง แก้ไขประกาศอัตรากำลังตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  Posted Jan 18, 2019, 9:17 PM by สพม. ที่ยี่สิบ
Showing posts 1 - 5 of 83. View more »

การจัดซื้อจัดจ้าง
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-sphm-20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cad-chux-cad-cang-baeb-ceaacng

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 23. View more »

https://www.youtube.com/channel/UC-GY_tG2k5-ZTHWAqJS3Xog?view_as=subscriber

วิดีโอ YouTube

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEdgoP8XPE4e5RYhXV_rnIfo5fwhklTs93uRNui3BBYo1obw/viewform
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/home/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%90..png?attredirects=0

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


//www.uprightcode.xyz/pages/manage.php
https://drive.google.com/drive/folders/149xklBKUSGe8MRVjYDXWu79gfkzUQGF0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
https://docs.google.com/document/d/1c-rg2bizRGmZZUikHpSpzzieozgO6eM9gH-W0V0rRNE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1_4hiAxhtjXz7y1VCCR8BR3snsTZXk8kg?usp=sharing
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/khet-sucrit-sphm20
http://202.29.210.155/amss/https://smart.obec.go.th/http://202.29.210.155/sesa/
https://portal.bopp-obec.info/obec61/

https://portal.bopp-obec.info/obec61/
http://g59.obec.expert/authen/login
http://bobec.bopp-obec.info
http://www.obectv.tv/index.php
http://obecmail.org/
https://cct.thaieduforall.org/
https://cct.thaieduforall.org/
http://202.29.172.121/specialbasic/index.php
http://203.113.25.93:81/qams/login.htm?mode=index


https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tmPFrSSbSsG8LTlf4uMSZxa07T8AyxF0
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/phey-phaer-phl-ngan-sphm-20
https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvnRG0QxOYvseu7VpVJ8YrFi4S8gajZAUgJiRky08e7p0DYg/viewform
http://tjssf2018.pccpl.ac.th/
http://moralschools.org/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf900aOksDNOHSsKgEIwxBmnVnkxEGTJzfTy1NNbxtBPRow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1NPkWSiELi4Q638ps-6NNbgT28_E8RSwqd9wzxPLXL84/edit
https://www.youtube.com/channel/UCeBGEq_BdscvD1P385n-Ydw?view_as=subscriber