สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสพม.20

 • ผอ.สพม.20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร      วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คร ...
  Posted by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • ผอ.สพม.20 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเม ...
  Posted Jan 21, 2020, 1:36 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ Open House Day ...
  Posted Jan 21, 2020, 12:09 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • เข้าแถวเคารพธงชาติ  วันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต ร่วมกล่าวคำปฏิญญาเขตส ...
  Posted Jan 20, 2020, 12:21 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
 • วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127 วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร ...
  Posted Jan 17, 2020, 9:35 PM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 5 of 222. View more »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 104. View more »

การจัดซื้อจัดจ้าง
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-sphm-20
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/cad-chux-cad-cang-baeb-ceaacng

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 29. View more »

https://www.youtube.com/channel/UC-GY_tG2k5-ZTHWAqJS3Xog?view_as=subscriber

วิดีโอ YouTube

จดหมายข่าว สพม.20

 • จดหมายข่าวฉบับที่ 158 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
  จดหมายข่าวฉบับที่ 158 วันที่ 17 ธันวาคม 2562

  Posted Dec 17, 2019, 1:02 AM by เพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
Showing posts 1 - 1 of 144. View more »

https://drive.google.com/file/d/1Dme8BmsFxQLXvb-4v5LQfHi0BAHdZXMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vXtBSwmudbc5MF6Zz2OPOHrs6-AL0j2/view?usp=sharing

https://sites.google.com/sesa20.go.th/sesa20news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://drive.google.com/drive/folders/1gWGJTQCvRGziVXiixBtHKyI8RjFW5cyo?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3n4sO5WAj2zRjZMkLvR6Yj9tldDHsvd1PIBV3NBuIE3XHlQ/viewform
http://110.77.140.84/epaysesa20/sec20_payslip/
http://110.77.140.84/epaysesa20/sec20_tax/
https://drive.google.com/drive/folders/1Kve2izw-J4IrkTJzJGD2vUgejb3Rb__k
https://sites.google.com/sesa20.go.th/sesa20news/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT9G65MQ41bycGS0BigkkxmyPF3MMiCJhTxIPnSa6RSYOs6Q/viewform

https://drive.google.com/drive/folders/1gWGJTQCvRGziVXiixBtHKyI8RjFW5cyo?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1LKP4SSEMNYtVl_BtCbrkfiMrNILI5hO9
https://www.facebook.com/prsesa20https://www.facebook.com/sesa20udon
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfalYke_5CsjrUs9YAjSkk732SSIspsZd1WhDYzHEuJcS_L7A/viewform
//www.uprightcode.xyz/pages/manage.php
https://drive.google.com/drive/folders/149xklBKUSGe8MRVjYDXWu79gfkzUQGF0?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZp2D3ZxRH7veFbqKzmqsNceSvzrYEg1gXKpZbWE5WI/edit?usp=sharing
https://cct.thaieduforall.org
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
https://docs.google.com/document/d/1c-rg2bizRGmZZUikHpSpzzieozgO6eM9gH-W0V0rRNE/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1_4hiAxhtjXz7y1VCCR8BR3snsTZXk8kg?usp=sharing
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/klum-sng-serim-kar-cadkar-suksa/studentwork
https://sites.google.com/a/sesa20.go.th/sesa20ud/khet-sucrit-sphm20
amss.sesa20.go.thhttps://smart.obec.go.th/
http://202.29.210.155/sesa/
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://g59.obec.expert/authen/login
http://obecmail.org/
https://e-budget.jobobec.in.th/
http://203.113.25.93:81/qams/login.htm?mode=index


https://drive.google.com/drive/folders/1OABuNsS1UdGPs1HlcNadabpUMhVSohFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1tmPFrSSbSsG8LTlf4uMSZxa07T8AyxF0
https://drive.google.com/file/d/1HKPft9mNLm0SHsADtGmQDXfrkSi_GcLX/view
http://moralschools.org/
http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf900aOksDNOHSsKgEIwxBmnVnkxEGTJzfTy1NNbxtBPRow/viewform